Organisatievraagstukken oplossen

Denk je dat je organisatie meer potentie heeft dan eruit komt? Kost je werk je onevenredig veel energie en kom je nauwelijks toe aan een privéleven? Moet je veel sleuren om de rest van je organisatie mee te krijgen in de cultuur die je beoogt of de strategie die je wil formuleren en realiseren? Laat de interne samenwerking te wensen over? Lopen projecten altijd uit in de tijd en qua budget en laat de kwaliteit meestal te wensen over?

In de afgelopen tientallen jaren hebben wij een groot scala aan organisaties ondersteund bij het wegwerken van dergelijke knelpunten. We weten hoe hiermee om te gaan. Onze kennis, ruime ervaring en interdisciplinaire oriëntatie zetten we ook graag voor jou in als sparringpartner of als coach.

Samen optrekken

Verbeteren en veranderen lukt alleen met inzet van betrokkenen, van ‘hoog’ tot ‘laag’. De noodzakelijke informatie om goede beslissingen te nemen is verspreid aanwezig in de hele organisatie. Niet alleen in formele bronnen maar ook in de vorm van ervaringskennis in de hoofden van medewerkers. Door medewerkers vroegtijdig te betrekken wordt bereikt dat zij zich verbonden voelen, dat er draagvlak is en dat is een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

Impact en autonomie

Wij zetten ons altijd in om impact te hebben, willen ertoe doen voor onze opdrachtgevers. Hen blij maken met wat we voor ze betekenen. Door onze kennis, ervaring en vaardigheden met hen te delen bereiken we dat ze op eigen kracht verder kunnen. Geen afhankelijkheid van externe partijen maar autonomie

Hard én zacht

Wij werken vanuit de overtuiging dat het bij organisaties altijd gaat om het effectieve en efficiente samenspel van techniek en mensenwerk, van ‘hard’ en ‘zacht’. Dus processen, middelen, ICT, etc. enerzijds en anderzijds het welbevinden van medewerkers, gedrag, de menselijke relaties/ interacties, intern en extern, die zich manifesteren in het werkklimaat, het leiderschap en de cultuur. Het gaat niet per se om een balans, een evenwicht. Echter, een duurzame oplossing is alleen mogelijk als de zachte aspecten voldoende aan bod komen. Onze veranderkundige competenties komen daarbij goed van pas.

Luisteren

Onze wijze van omgaan met anderen maakt dat onze gesprekspartners zich werkelijk gehoord voelen. Opdrachtgevers waarderen ons om onze organisatiedeskundigheid en zorgvuldigheid, onze rust en tegelijkertijd stuwende kracht en om onze veelzijdigheid en flexibiliteit. Dat is nodig om de wortel van weerstand te vinden en intrinsieke motivatie te bewerkstelligen.