EXPERTISEGEBIEDEN


Organisaties schakelen ons vanwege onze ruime kennis en ervaring in bij het 'huis op orde brengen', het opzetten van een kansrijpe strategie, het zichtbaar maken van verbeterpotentieel of het oplossen van specifieke problemen in de dagelijkse operatie. Onze expertise bestrijkt de volgende gebieden. 

Strategie-ontwikkeling én -executie
Succesvol zijn in deze dynamische wereld vraagt om voortdurend bijstellen van strategische keuzes en een organisatie die daarop ingericht is. Wij kennen de klappen van de zweep van het proces van strategie-ontwikkeling én -executie is. Onze 5 stappen aanpak is praktisch en afgestemd op mkb-bedrijven en levert een kansrijpe strategie op met concrete plannen voor de uitvoering ervan.

Cultuur en Cultuurverandering realiseren
Of de strategie-uitvoering kans van slagen heeft hangt veel af van de huidige cultuur. Is die helpend of struikelblok? We hebben diepgaande kennis van wat organisatiecultuur ‘is’, wat de ‘bronnen’ ervan zijn en hoe die zich in de praktijk manifesteren, wat de gevolgen zijn van een mismatch tussen cultuur en strategie.
Een cultuurverandertraject = 'harde' inhoudelijke zaken + 'zachte' gedragsverandering én projectmanagement. Vanuit onze bedrijfskundige en veranderkundige expertise weten wij wát er nodig is en hoe mensen mee te krijgen. Lees hieronder meer over onze projectmanagementexpertise.

Leiderschap en Cultuur
De stijl van leidinggeven, hoe effectief is je interactie met medewerkers, heeft een enorme positieve of negatieve impact op de werkrelaties met en de prestaties van die medewerkers. Wij weten wat leiderschap inhoudt, waardoor het mis kan gaan, wat leidinggevenden in huis moeten hebben en moeten doen om een effectieve leidinggevende te zijn en goede werkrelaties met medewerkers te hebben.

Coaching van (vrouwelijke) executives
Een coach inschakelen is een teken van professionaliteit en kracht en draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leidinggevenden. Wij weten en begrijpen dat (vrouwelijke) executives soms worstelen met aspecten van hun rol en wat dat voor effecten in hun dagelijks functioneren kan hebben, hoe als executive coach de oorzaken daarvan te vinden, handelingsalternatieven te ontdekken en hun eigen keuze te maken.

Project- en programmamanagement
Het succes van de uitvoering van een cultuurverandering of andere veranderingen die als project of programma worden uitgevoerd staat of valt met de kwaliteit van de manager ervan. Wij hebben uitgebreide kennis van en langjarige ervaring met het managen van projecten en programma’s en weten wat een gedegen voorbereiding moet inhouden en wat er qua management nodig is om projecten en programma’s tot een succes te maken.

Interim-management
Het tijdelijk inzetten van een externe leidinggevende is, mits goed doordacht, in bepaalde situaties een uiterst effectieve en efficiënte oplossing voor een bezettingsprobleem. Wij weten welke criteria van belang zijn om een passende interim-manager te selecteren, wat belangrijke aspecten zijn bij diens introductie, het functioneren en het afscheid nemen. Wij treden met enige regelmaat op als interim-manager.