INTERIM-MANAGERS DIE DE 'PERFECT FIT' ZIJN


Aanleidingen in soorten en maten
Er zijn diverse aanleidingen waarom u voor een lijnfunctie, een project of een programma een interim-manager zou kunnen inschakelen, zoals:
  • Langdurig verzuim als gevolg van ziekte of verlof.
  • Intern kunt u de benodigde tijd, ervaring en/of kennis niet vrijmaken.
  • Overbruggingsprobleem.
  • Opgave met een dermate hoog afbreukrisico dat u uw eigen mensen daar niet aan wil blootstellen.
  • U heeft behoefte aan een frisse blik.

Kieskeurigheid vereist
De persoon van de interim-manager doet er veel toe. Kieskeurigheid is daarom geboden. Vragen waaraan u kandidaten toetst zijn bijvoorbeeld:
  • Hoe weet ik of de persoon qua vakinhoudelijke competenties en persoonlijkheid past bij de positie die vervuld moet worden?
  • Past de persoon in de cultuur en (sociale) context waarin hij/zij werken?
  • Hoe waarschijnlijk is het dat de interimmanager de resultaten levert die ik wens?
  • Wat geldt en te doen als ik voortijdig de inzet van de interim-manager wil beëindigen?

De essentie
Uw grootste uitdaging en behoefte is het in één keer vinden van de juiste persoon voor de rol of functie die tijdelijk vervult moet worden.

De 'perfect fit'
Exceptional helpt u bij het vinden van de ‘perfect fit’. De interimmanagers die wij inzetten zijn stevige, persoonlijkheden, gepokt en gemazeld en met zeer veel ervaring. Dat kan soms overkwalificatie inhouden maar dat biedt meer ruimte voor overdracht van kennis en ervaring en coaching van uw eigen medewerkers. Omdat zij geen verleden en ook geen toekomst in uw organisatie hebben kunnen zij onbevangen optreden en als ‘extra’ bijvoorbeeld de verantwoordelijkheidsstructuur helder maken, kritische vragen stellen en conformisme en ‘corporate silence’ doorbreken.