PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT


Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt zeker óók voor projecten en programma's voor cultuurverandering.

De achilleshiel van een project ligt voor een fors deel in de voorbereiding; daar zien we het in veel organisaties misgaan, ongeacht het soort project. Vaak ligt daar ook de grondoorzaak van het falen van de uitvoering van een project.

Herkent u ook 'de buikpijn' die projecten vaak opleveren? zoals:
 • de doorlooptijd wordt herhaaldelijk verlengd, het budget wordt steeds verder overschreden en er lijkt niets anders op te zitten dan daarmee steeds weer in te stemmen
 • de reguliere bedrijfsprocessen komen in gevaar en er is toenemende weerstand
 • na afsluiting blijkt dat de baten zwaar tegenvallen; de business case heeft per saldo een negatieve uitkomst

Exceptional heeft veel kennis van en uitgebreide ervaring met het managen van projecten en programma’s. Bedrijfskunde en veranderkunde onlosmakelijk met elkaar verbinden is ons motto. Vanaf de start van de voorbereiding tot en met de oplevering is het schaken op twee borden, het 'middelendomein' en het 'mensdomein'.

Wij hebben onze visie en aanpak van het managen van interne projecten vastgelegd in Audacia Projectmanagement. De kracht ervan zit in het gedegen proces van voorbereiding waardoor het Plan van Aanpak een echt projectfundament wordt, een hoog niveau teamsamenspel, aandacht voor de veranderkundige aspecten en een ‘in control’ uitvoering met impact en autonomie als resultaat.

Boek Audacia bestellen
Je kunt het boek Audacia ŕ € 19,50 bestellen door een e-mail te sturen aan Peter Anthonisse.

Om grip te houden op een traject dat uit meerdere projecten bestaat zetten wij onze Projectportfolio- management in. Dat brengt het managen van een projectportfolio terug tot een helder en praktisch proces. Het effect daarvan: drastische verlaging van de kosten van de totale projectportfolio en er grip op hebben dat de prioriteit altijd bij de juiste projecten ligt.

Gedegen planning m.b.v. CPMST leidt tot uitzonderlijke resultaten
Gebrekkige planning is de oorzaak van slechte projectresultaten. Herkent u een of meer van deze problemen?
 • De datum waarop het projectresultaat wordt opgeleverd verschuift steeds weer
 • Stagnatie, tijdverlies en frustratie in de projectuitvoering door het niet op elkaar aansluiten van activiteiten
 • Onvermogen om vooraf de maximaal benodigde doorlooptijd betrouwbaar te bepalen
 • Geen eenduidig handvat om de uitvoering van het project scherp aan te sturen op de einddatum
Stuk voor stuk voorbeelden van problemen veroorzaakt door gebrekkige planning. Vaak veroorzaakt door het niet goed onderkennen van de benodigde werkzaamheden en de onderlinge afhankelijkheden daartussen.
Om het plannen te gemakkelijker te maken hebben wij een uiterst eenvoudig te gebruiken hulpmiddel ontwikkeld, de Critical Path Method Support Tool - zie CPMST

CPMST gebruiken lever u verschillende voordelen op, zoals:
 • activiteitennetwerken zijn eenvoudig op te stellen
 • het kritieke pad wordt volledig automatisch berekend
 • multi-level netwerken zijn mogelijk
 • de planning is naar wens af te beelden als PERT/CPM-, PRECEDENC-netwerk of als GANTT-chart / strokendiagram