LEIDERSCHAP en CULTUUR


Managers hebben de verantwoordelijkheid een goed werkklimaat te creren en het beste uit zichzelf en hun mensen te halen.

Heel veel directeuren en managers worstelen met de grote druk en ambitie om de doelen te halen en tegelijkertijd oog en oor te hebben voor de uitvoerbaarheid ervan, richting te geven en ondersteunend te zijn n te reflecteren op hun persoonlijke drijfveren en gedrag en het effect daarvan.
Herkent u deze worsteling? De gevolgen ervan herkent u vast ook: werkrelaties staan onder druk, vaak conflicten, veel weerstand, magere prestaties.

Leiderschap maakt of breekt de werkrelaties met de medewerkers en dus hun prestaties. Goed leiderschap betekent effectief interacteren met medewerkers, in de praktijk nogal eens makkelijker gezegd dan gedaan...
Het gaat immers over gedrag dat benvloed wordt door de (gepercipieerde) gevolgen ervan, de context, moraliteit en impliciete veronderstellingen over medewerkers en zichzelf.

Leiderschapsvraagstukken oplossen betekent voor ons altijd zorgvuldigheid en professionaliteit en een evidence based methode om iemands effectiviteit als leider in kaart te brengen. Vanuit dat betrouwbare materiaal werken we, sparren over thema's, observeren, trekken samen op, reiken al coachend gedragsalternatieven aan, werken issues door.