INTERIM-MANAGERS DIE DE 'PERFECT FIT' ZIJNAanleidingen in soorten en maten
Er zijn diverse aanleidingen waarom u voor een lijnfunctie, een project of een programma een interim-manager zou willen inschakelen, zoals:
  • U kampt met langdurig verzuim als gevolg van ziekte of verlof.
  • U kunt intern de benodigde tijd, ervaring en/of kennis niet vrijmaken.
  • U heeft een opgave met een dermate hoog afbreukrisico dat u uw eigen mensen daar niet aan wil blootstellen.

Kieskeurigheid vereist
De persoon van de interim-manager doet er veel toe, zowel qua persoonlijkheid als diens competenties. Kieskeurigheid is daarom geboden. Vragen waaraan u kandidaten toetst zijn bijvoorbeeld:
  • Beschikt de interim-manager over de gewenste vakinhoudelijke competenties voor de rol?
  • Heeft de interim-manager goede sociale en veranderkundige kwaliteiten?
  • Past de interim-manager qua persoonlijkheid in de cultuur en (sociale) context?
  • Is de interim-manager resultaatgericht?

De essentie
Uw grootste uitdaging en behoefte is het in één keer vinden van de juiste persoon voor de rol of functie die tijdelijk vervult moet worden.

De 'perfect fit'
Wij zijn stevige persoonlijkheden, gepokt en gemazeld en met zeer veel ervaring en brengen de kennis en ervaring op onze expertisegebieden in en zijn daardoor voor verschillende behoeften aan een interim-manager de ‘perfect fit’. Soms is onze inzet mogelijk een overkwalificatie. Daarvan kunt u echter profijt trekken door ons de gelegenheid te geven om onze expertise aan uw eigen medewerkers over te kunnen dragen en hen te coachen in de toepassing daarvan.