EXECUTIVE COACHING


Succesvolle executives sparren regelmatig met een coach om scherp te blijven en niet in te boeten aan persoonlijke effectiviteit. Het getuigt van hun kracht en professionaliteit.

Persoonlijke effectiviteit is niet altijd vanzelfsprekend als executive. Bestuurders, directeuren en managers worstelen vaak met de grote druk en ambitie om doelen te halen en tegelijkertijd oog en oor te hebben voor de uitvoerbaarheid ervan, richting te geven en ondersteunend te zijn én te reflecteren op hun persoonlijke drijfveren en gedrag. Herkent u deze worsteling?

Een coach hebben betekent uzelf als professional serieus nemen. Inzicht hebben in hoe je je rol vervult is essentieel voor je ontwikkeling en succes. Begrijpen waar je terugkerende issues vandaan komen of je rondtollende gedachtes en stress. Eline helpt u als coach én ervaringsdeskundige antwoorden te vinden op lastige vragen en reikt gedragsalternatieven aan die aansluiten bij u en bij de context waarin u opereert.

Exceptional biedt expliciet coaching voor vrouwelijke executives aan. Waarom? Eline startte aan de TUEindhoven als enig meisje tussen 100 jongens en studeerde 5 jaar later af als 1e vrouwelijke bedrijfskundige van Nederland. Ze weet hoe het is om:
  • ‘in the picture’ te staan vanwege je vrouw-zijn en daarna pas vanwege je capaciteiten,
  • in een productie-omgeving leiding te geven aan alleen maar mannen,
  • het enige vrouwelijke lid van een directieteam te zijn.
Last but not least, Eline is een veelgevraagde, professionele coach voor executives.

Uitdagingen voor vrouwelijke executives zijn er, zo heeft ook Eline ervaren:
  • in je kracht staan is niet eenvoudig als er vooroordelen of venijn in het spel zijn,
  • onzekerheid is een geniepig fenomeen dat je ‘uit het niets’ van slag kan brengen,
  • de verdiende 'credits' toebedeeld krijgen ipv dat iemand anders ze wegkaapt,
  • tijdens een meeting écht je punt maken,
  • met een passende vrouwelijke variant aansluiten op taal en gedrag van mannen,
  • je niet afvragen óf je het kunt maar zonder blikken of blozen JA zeggen tegen een promotie of iets heel nieuws.